CASESTUDIES

VERVANGENDE KATALYTISCHE GELUIDDEMPERS VOOR KENNETT-KRACHTSTATION

De krachtcentrale van Kennett, Missouri vereiste een upgrade van het emissiecontrolesysteem van de interne verbrandingsmotoren van de krachtcentrale om te voldoen aan de EPA RICE NESHAP*-norm.

*Reciprocerende interne verbrandingsmotor Nationale emissienormen voor gevaarlijke luchtverontreinigende stoffen

DCL-OPLOSSING

DCL heeft een reeks katalytische geluiddempers met lage emissie ontwikkeld en geproduceerd die overeenkwamen met de voetafdruk van de originele geluiddempers, waardoor de tijd en kosten die gemoeid waren met de installatie van de nieuwe katalytische geluiddempers tot een minimum werden beperkt. De DCL-katalysator die in de geluiddempers wordt gebruikt, is geoptimaliseerd voor 2-taktmotoren met een lage uitlaattemperatuur en is afgestemd op de specifieke emissie-eisen van de fabriek. Het ontwerp van de elementen zorgt voor gemakkelijke toegang voor onderhoud met behulp van de geïntegreerde, heavy-duty scharnierende toegangsdeuren aan de zijkant.

RESULTAAT

Nu de katalytische geluiddempers met succes zijn geïnstalleerd, voldoet de Kennett-centrale nu aan de vereiste emissie- en geluidsnormen voor de faciliteit.

SITE

Motor Nordberg TSGL-2112-SC
Stroom 8725 pk
Stromen 79000 acfm @470 °F
Brandstof Diesel/Aardgas (dubbele brandstof)
Geluidsdemping 18-25 dBA invoegverlies
Materiaal Zacht staal
Katalysator efficiëntie > 70% CO vernietiging