Stroomopwekking

DCL loopt voorop bij de ontwikkeling en toepassing van geavanceerde emissiecontroletechnologieën voor de energieopwekkingsindustrie. Onze oplossingen zijn ontworpen om te voldoen aan de uiteenlopende behoeften van energieproducenten in Noord-Amerika en Europa, waarbij de unieke regelgevende en operationele uitdagingen in elke regio worden aangepakt, van de VS voornamelijk tot belangrijke Europese markten zoals Italië, Duitsland, Frankrijk, het VK en Nederland.

DCL's concurrentievoordeel

Verticale integratie

Van katalysatorformulering tot metaalbewerking op maat, DCL controleert alle productieaspecten van zijn producten, wat resulteert in een consistente hoge kwaliteit en een niveau van maatwerk en optimalisatie voor onze klant dat ongeëvenaard is in de industrie.

Engineering

DCL maakt gebruik van de nieuwste modelleringssoftware met eindige-elementenanalyse en computational fluid dynamics en van onze geavanceerde motortestcellen om onze producten te ontwikkelen.

Hoge kwaliteitsnormen

Voortdurende verbetering en uitmuntendheid zijn standaard bij DCL met onze ISO 9001:2015 QMS-certificering, twee ASME-gecertificeerde productiefaciliteiten en tientallen wereldwijde emissiecertificeringen van nationale en regionale overheidsinstanties. Daarnaast versterken de samenwerkingsverbanden met talrijke OEM-apparatuurfabrikanten voor gecertificeerde motoremissieproducten DCL als marktleider.

Regionale expertise en ondersteuning

DCL begrijpt dat de behoeften en voorschriften voor energieopwekking aanzienlijk verschillen per regio en beschikt daarom over een uitgebreid wereldwijd netwerk dat after-sales ondersteuning en diepgaande kennis van lokale emissienormen biedt. Dit regionale voordeel zorgt ervoor dat onze oplossingen niet alleen technisch in orde zijn, maar ook volledig voldoen aan de voorschriften en geoptimaliseerd zijn voor lokale markteisen, waardoor onze klanten wereldwijd een naadloze ervaring hebben. Door onze wereldwijde aanwezigheid en regionale expertise zijn wij de ideale partner voor energiebedrijven die de complexiteit van moderne energieproductie en milieubeheer willen aanpakken.

Noord Amerika

Van datacenters tot decentrale opwekking, in de Verenigde Staten is energieopwekking onderworpen aan talrijke federale en staatsvoorschriften om NOx, CO, koolwaterstoffen en zwevende deeltjes te verminderen. DCL kan u helpen bij het navigeren door deze regelgeving en bij het ontwikkelen van oplossingen met ons diverse aanbod en ondersteunt de Buy America en IRA-bepalingen met onze Made in the USA-producten. DCL heeft technologieën die geoptimaliseerd zijn voor elk brandstoftype, van biogas tot diesel tot syngas. Als u in Canada werkt, zijn de MSAPR-voorschriften van toepassing en kan DCL u ook van dienst zijn.

Katalysatoren & geluiddempers

DCL biedt vijf systemen voor katalysatoren; MINE-X®, Mini Quick-Lid, Quick-Lid®, RC en RCB. Ze kunnen allemaal nauw gekoppeld worden met warmteterugwinning of geluiddempingssystemen.

Dieselroetfilters

DCL biedt cordieriet- en siliciumcarbidefilters voor CARB-gecontroleerde en niet-CARB dieselpartikelfilters die afzonderlijk of in meerdere behuizingen kunnen worden verpakt.

Warmtewisselaars

DCL biedt lamellen- en buizenwarmtewisselaarsystemen als stand-alone of in combinatie met emissieregelings- of geluiddempingssystemen en ontworpen voor gebruik met water, waterglycol of thermische vloeistoffen.

Metalcor® Katalysatorelementen

DCL biedt de beste katalysatorelementen in zijn klasse voor oxidatie, SCR of NSCR in elke vorm en grootte.

SCR-systemen

DCL werkt samen met ons zusterbedrijf AeriNOx Inc. voor ons SCR-systeemaanbod, dat onze katalysator- en behuizingstechnologie combineert met geavanceerde besturings- en injectiesystemen van AeriNOx.

System Skid Oplossingen

DCL biedt op maat gemaakte skid mounted systemen die emissiecontrole, warmteterugwinning en geluiddemping kunnen bevatten en plug-and-play zijn met alle leidingen, sensoren en bedrading klaar om aan te sluiten.

Italië

De Italiaanse benadering van energieopwekking legt de nadruk op duurzaamheid en naleving van de richtlijnen van de Europese Unie, waarbij de nadruk ligt op integratie van hernieuwbare energie en emissiereductie. Het land houdt zich aan EU-regelgeving, waaronder strenge emissienormen voor vervuilende stoffen zoals NOx, SOx, CO en zwevende deeltjes, om de impact op het milieu te beperken en de volksgezondheid te bevorderen.

De Italiaanse energiesector wordt gekenmerkt door een aanzienlijke verschuiving naar hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne- en windenergie, aangevuld met traditionele energieopwekkingsmethoden. Om deze overgang te ondersteunen en te zorgen dat de regelgeving wordt nageleefd, worden de energiecentrales in Italië uitgerust met geavanceerde emissiecontroletechnologieën. Het aanbod van DCL, waaronder Metalcor® oxidatiekatalysatoren en warmtewisselaars, is in deze context van cruciaal belang. Ze verbeteren de energie-efficiëntie en verminderen de uitstoot, waardoor Italië vooruitgang boekt op weg naar zijn ambitieuze milieu- en energiedoelstellingen.

Metalcor® oxidatiekatalysatoren

Deze katalysatoren zijn specifiek ontworpen voor de veeleisende omgevingen van elektriciteitsopwekking en verminderen effectief de uitstoot van CO, VOC's en andere vervuilende stoffen om te voldoen aan strenge milieunormen.

Katalysatoren en geluiddempers

Onze converters en geluiddempers zijn ontworpen voor zowel emissiebeperking als geluidsreductie en bieden een oplossing met twee doelen die operationele uitmuntendheid en goodwill van de gemeenschap ondersteunt.

Systemen voor selectieve katalytische reductie (SCR)

Voor NOx-reductie bieden de SCR-systemen van DCL een betrouwbare oplossing om te voldoen aan de wettelijke vereisten en deze zelfs te overtreffen, zodat energiecentrales lagere emissies kunnen bereiken zonder aan efficiëntie in te boeten.

Duitsland

De Duitse energiesector werkt volgens strenge milieunormen, die voornamelijk door de 44 worden bepaald. BImSchV, die strenge limieten stelt aan emissies zoals NOx, SOx, CO en fijnstof. Deze wetgeving weerspiegelt Duitslands inzet voor milieubescherming en zijn voortrekkersrol in de Energiewende, de overgang naar hernieuwbare energie en een lagere koolstofuitstoot. De focus op duurzaamheid vereist de integratie van geavanceerde emissiecontroletechnologieën om aan deze strenge voorschriften te voldoen.

Om aan deze normen te voldoen, maken energieopwekkingssystemen in Duitsland op grote schaal gebruik van hoogefficiënte warmtekrachtkoppelingseenheden (WKK) op aardgas of biogas en worden ze steeds meer geïntegreerd met hernieuwbare energie, waaronder WKK-waterstofmotoren. DCL’s emissiebeheersingsoplossingen, waaronder Metalcor® oxidatiekatalysatoren en warmtewisselaars, ondersteunen deze integratie door de efficiëntie te verbeteren en de milieu-impact te verminderen van zowel conventionele als hernieuwbare energiesystemen. Onze producten zijn ontworpen om te voldoen aan de specifieke behoeften van de Duitse markt, zodat ze voldoen aan de huidige regelgeving en bijdragen aan de energietransitiedoelstellingen van het land.

Metalcor® oxidatiekatalysatoren

Deze katalysatoren zijn specifiek ontworpen voor de veeleisende omgevingen van elektriciteitsopwekking en verminderen effectief de uitstoot van CO, VOC's en andere vervuilende stoffen om te voldoen aan strenge milieunormen.

Warmtewisselaars

De warmtewisselaars van DCL zijn ontworpen om afvalwarmte terug te winnen uit uitlaatgassen bij energieopwekking, waardoor de energie-efficiëntie wordt verbeterd en de koolstofvoetafdruk wordt verkleind.

Systemen voor selectieve katalytische reductie (SCR)

Voor NOx-reductie bieden de SCR-systemen van DCL een betrouwbare oplossing om te voldoen aan de wettelijke vereisten en deze zelfs te overtreffen, zodat energiecentrales lagere emissies kunnen bereiken zonder aan efficiëntie in te boeten.

Nederland

In Nederland spelen warmtekrachtkoppelingssystemen, met name in kassen, een cruciale rol in de innovatieve en duurzame benadering van energieopwekking in het land. Deze systemen produceren op efficiënte wijze warmte en elektriciteit tegelijk en ondersteunen zo het streven van Nederland om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de energie-efficiëntie te verbeteren, met name in de landbouwsector.

De focus van de Nederlandse markt op warmtekrachtkoppeling komt overeen met de emissienormen van de Europese Unie, die geavanceerde emissiecontroletechnologieën vereisen om te voldoen aan strenge limieten voor NOx, CO en deeltjes. DCL’s expertise in oplossingen voor emissiebeheersing, waaronder Metalcor® oxidatiekatalysatoren en warmtewisselaars, is hier bijzonder relevant. Onze producten optimaliseren de prestaties en milieuconformiteit van warmtekrachtkoppelingssystemen, cruciaal voor de uitgebreide glastuinbouw in Nederland. Door de energie-efficiëntie te verbeteren en de uitstoot te verminderen, ondersteunt DCL de Nederlandse glastuinbouwbedrijven bij het realiseren van duurzame groei en het bijdragen aan de milieudoelstellingen van het land.

Metalcor® oxidatiekatalysatoren

Deze katalysatoren zijn specifiek ontworpen voor de veeleisende omgevingen van elektriciteitsopwekking en verminderen effectief de uitstoot van CO, VOC's en andere vervuilende stoffen om te voldoen aan strenge milieunormen.

Warmtewisselaars

De warmtewisselaars van DCL zijn ontworpen om afvalwarmte terug te winnen uit uitlaatgassen bij energieopwekking, waardoor de energie-efficiëntie wordt verbeterd en de koolstofvoetafdruk wordt verkleind.

Systemen voor selectieve katalytische reductie (SCR)

Voor NOx-reductie bieden de SCR-systemen van DCL een betrouwbare oplossing om te voldoen aan de wettelijke vereisten en deze zelfs te overtreffen, zodat energiecentrales lagere emissies kunnen bereiken zonder aan efficiëntie in te boeten.

Frankrijk

Frankrijk zet zich actief in voor het koolstofarm maken van de energieopwekkingssector, met een groeiende focus op hernieuwbare energie en het terugdringen van koolstofemissies in alle energiesystemen. Frankrijk houdt zich aan strenge EU-emissieregels en geeft voorrang aan technologieën waarmee de uitstoot van NOx, CO en deeltjes aanzienlijk kan worden verminderd. DCL’s Metalcor® oxidatiekatalysatoren en warmtewisselaars spelen hierbij een cruciale rol en bieden effectieve oplossingen om de impact op het milieu te minimaliseren en tegelijkertijd de operationele efficiëntie te verbeteren. Onze emissiebeperkingstechnologieën ondersteunen het Franse streven naar duurzame energieproductie en sluiten aan bij de nationale doelen voor een schonere, groenere toekomst.

Metalcor® oxidatiekatalysatoren

Deze katalysatoren zijn specifiek ontworpen voor de veeleisende omgevingen van elektriciteitsopwekking en verminderen effectief de uitstoot van CO, VOC's en andere vervuilende stoffen om te voldoen aan strenge milieunormen.

Systemen voor selectieve katalytische reductie (SCR)

Voor NOx-reductie bieden de SCR-systemen van DCL een betrouwbare oplossing om te voldoen aan de wettelijke vereisten en deze zelfs te overtreffen, zodat energiecentrales lagere emissies kunnen bereiken zonder aan efficiëntie in te boeten.

UK

De energieopwekkingssector in het Verenigd Koninkrijk evolueert snel, met een aanzienlijke verschuiving naar hernieuwbare energie en het geleidelijk verdwijnen van kolengestookte energiecentrales. Deze overgang wordt gestuurd door strenge milieuregels, waaronder de ambitieuze Britse doelstellingen voor koolstofvermindering. De emissiecontroletechnologieën van DCL stellen energieproducenten in het Verenigd Koninkrijk in staat om aan deze voorschriften te voldoen, wat de overstap van het land naar een schonere, duurzamere energieproductie vergemakkelijkt. Onze producten zijn essentieel voor het optimaliseren van de prestaties en de ecologische voetafdruk van de gevarieerde energiemix van het Verenigd Koninkrijk.

Metalcor® oxidatiekatalysatoren

Deze katalysatoren zijn specifiek ontworpen voor de veeleisende omgevingen van elektriciteitsopwekking en verminderen effectief de uitstoot van CO, VOC's en andere vervuilende stoffen om te voldoen aan strenge milieunormen.

Katalysatoren en geluiddempers

Onze converters en geluiddempers zijn ontworpen voor zowel emissiebeperking als geluidsreductie en bieden een oplossing met twee doelen die operationele uitmuntendheid en goodwill van de gemeenschap ondersteunt.

Experts uitstoot energieopwekking

Samenwerken met DCL betekent toegang krijgen tot ongeëvenaarde expertise in emissiebeheersing, oplossingen op maat die voldoen aan de specifieke behoeften van de energieopwekkingsindustrie en een toewijding aan duurzaamheid en innovatie. Door onze wereldwijde aanwezigheid en regionale expertise zijn wij de ideale partner voor energiebedrijven die de complexiteit van moderne energieproductie en milieubeheer willen aanpakken.

WKK en microgrids

Turbine

Datacenters

Ziekenhuizen

Back-up stroomvoorziening

Neem contact op

Vertel ons over je project en de vereisten en ons team zal op je verzoek reageren.