ONTWERP

CFD-MODELLEN

De stroompatronen door een katalysator kunnen de algehele emissieprestaties aanzienlijk beïnvloeden. Daarom voert DCL voor veel nieuwe ontwerpen CFD-analyse uit van stromingspatronen door een katalysator of katalytische uitlaatdemper, om ervoor te zorgen dat de effectiviteit van de katalysator wordt gemaximaliseerd.

EINDE ELEMENTEN ANALYSE

Een belangrijke overweging voor veel offroad- en stationaire toepassingen is de hoge thermische en mechanische belasting van de katalysator of uitlaatdemper. DCL voert voor veel van haar trillingstests uit en gebruikt FEA om een nieuw ontwerp te beoordelen op thermische en mechanische belasting. Hierdoor kunnen de juiste montageprocedures worden vastgesteld en kunnen de ontwerpen werken zonder voortijdig falen.

KATALYSATOR PRESTATIES VOORSPELLING

Zorgvuldige specificatie van de juiste katalysator stelt de klant in staat om de meest kosteneffectieve oplossing mogelijk te krijgen, zonder te veel te betalen voor onnodige katalysator. Daarom heeft DCL een gedetailleerde database ontwikkeld met katalysatorprestaties en conversie-efficiëntie voor zijn verschillende katalysatortypes.

DCL gebruikt in-house stationaire en transiënte katalysatormodellen, inclusief chemische kinetiek, massaoverdracht en tegendruksubmodellen, om te helpen bij applicatie-engineering en katalysatorontwerp. Statistische methoden worden gebruikt om risico’s te beheersen, zodat een optimale katalysatorgrootte kan worden vastgesteld.