KATALYSATOR BEOORDELING

DCL houdt zorgvuldig rekening met alle mechanismen die betrokken zijn bij de verslechtering van de katalysator, om de langetermijnprestaties van de beoogde emissies te garanderen. DCL onderhoudt een grote database met gegevens over veroudering van modelgas, testcellen en katalysatoren in het veld.

IDEAAL OPPERVLAK

 • Goede hechting
 • Goed verspreide deeltjes
 • Vergelijkbare thermische uitzettingscoëfficiënten van substraat en washcoat

CHEMISCHE AANSLUITING

 • vergiftiging; onomkeerbare adsorptie of reactie op/met het oppervlak
 • remming; competitief omkeerbaar
 • adsorptie van de gifprecursoren

> Zwavelvergiftiging omkeerbaar bij meer dan 600 o C / 1110 o F, veroorzaakt door ZDDP (zinkdialkyldithiofosfaat)

> Smeerolievergiftiging door fosforadditieven (onomkeerbaar)

THERMISCHE DETERIORATIE

 • Sinteren (herverspreiding)
 • Legeren
 • Ondersteuning wijzigingen
 • Edele metaal-basis metaal interacties

> Sinteren op hoge temperatuur

> Volledige instorting van wasjas

> Verlies van oppervlakte van 200m 2 /g tot 5m 2 /g bij 1200 o C/2200 o F

VERVUILING

 • Koolstofafzettingen (cokesvorming)

> Roet- en asafzettingen, omkeerbaar door wassen/reinigen van de katalysator

MECHANISCHE DETERIORATIE

 • Thermische schok
 • Attritie/erosie
 • Fysieke breuk