CASESTUDIES

OXIDATIEKATALYSATOREN VOOR CO-GENERATIE-INSTALLATIE

Manuli Film, Napels, Italië, met drie (3) Rolls Royce KVGS-18G2, lean burn, aardgasmotoren, elk 3030 kW elektrisch. Thermische energie wordt zowel uit uitlaatgassen als koelwater gebruikt voor de productie van plastic folie.

UITDAGING

Vereist om te voldoen aan de emissienorm van 400 mg/Nm3 @ 5% O2 voor koolmonoxide en 150 mg/Nm3 @ 5% O2 niet-methaan koolwaterstoffen.

OPLOSSING

DCL leverde drie (3) reactorbehuizingen met katalysatorelementen met afmetingen 556 x 581 x 92 mm, die afzonderlijk met de hand kunnen worden geladen. De units werden in 1998 geïnstalleerd en werkten meer dan vijf jaar voordat vervanging van katalysatorelementen nodig was.