CASESTUDIES

DRIEWEG KATALYSATOREN VOOR TALISMAN ENERGY

Aardgascompressorstation in het noorden van Alberta, Canada, aangedreven door Waukesha 7042 GSI-motoren.

UITDAGING

De uitdaging was om de emissiedoelstellingen voor NOx, CO en niet-methaankoolwaterstoffen te halen voor een verscheidenheid aan compressormotoren met verschillende uitlaatconfiguraties.

OPLOSSING

DCL heeft voor dit project de katalysatorbehuizingen in twee basisconfiguraties geleverd. De eerste configuratie was een afzonderlijk katalysatorhuis en geluiddemper. De tweede configuratie was een gecombineerde katalysatorbehuizing en geluiddemper in één eenheid. Alle katalysatorelementen waren gerangschikt in de DCL QUICK-LID ® , waardoor de katalysatorelementen gemakkelijk kunnen worden verwijderd voor onderhoud.