CASESTUDIES

KATALYSATOR VOOR 2 CYCLE EMD-DIESELMOTOR

Een nutsbedrijf was geïnteresseerd in het aanpassen van hun nooddieselgeneratoren om te voldoen aan de RICE NESHAP-regel van 2013 die is vastgesteld door de EPA van de Verenigde Staten. Dit zijn de nationale emissienormen voor heen en weer bewegende interne verbrandingsmotoren voor gevaarlijke luchtverontreinigende stoffen.

UITDAGING

De motor voor retrofit was een 3150 kW EMD20-645, 2-takt diesel.

OPLOSSING

DCL ontwierp een QUICK-LID® oxidatiekatalysator om te voldoen aan een emissiedoelstelling van 70% CO-vernietiging. De katalysator behaalde een CO2-vernietiging van 86% en overtrof daarmee de RICE NESHAP-norm. De nieuwe katalytische demper past op het uitlaatsysteem stroomopwaarts van de bestaande demper. In het project is een Continu Parameter Monitoring Systeem (CPMS) opgenomen.