PRIVACYBELEID

DCL-privacyverklaring

DCL International Inc. (“DCL”) zet zich in voor de bescherming van identificeerbare informatie
(zoals adres, creditcardnummer) van personen (“Persoonlijke informatie”). DCL heeft
beleid en procedures ingesteld om ervoor te zorgen dat alle persoonlijke informatie die wordt verstrekt aan:
ons zal worden beheerd en beschermd om vertrouwelijk te blijven. We zullen je behandelen
Persoonlijke informatie met dezelfde normen die we gebruiken om onze eigen vertrouwelijkheid te beschermen
informatie. We streven ernaar om informatie veilig en beveiligd te houden. Neem even de tijd om
bekijk onze privacytoezegging aan u.

 1. Wij verzamelen, gebruiken en bewaren persoonlijke informatie:
  DCL verzamelt persoonlijke informatie over individuen om
  om de verkoop te verwerken, om onze zakelijke relaties beter te beheren
  en om u up-to-date informatie te geven over nieuwe producten.

  Wanneer u akkoord gaat met deelname aan onze marketingprogramma’s of klantonderzoeken
  we hebben bepaalde persoonlijke informatie nodig om onze verbintenis aan u na te komen.

 2. Waarom zal alleen de benodigde persoonlijke informatie worden verkregen?
  DCL verzamelt alleen informatie die relevant en noodzakelijk is om te beheren
  uw relatie met ons en om u te informeren over nieuwe productopties. Wij zullen
  beperk het verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie tot datgene wat
  vereist voor geldige zakelijke doeleinden of om te voldoen aan wetgeving. Deze
  omvat de verwerking van de betaling en eventuele vereiste kredietverificatie.

 3. Hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen:
  Waar mogelijk zal DCL uw gegevens rechtstreeks van u verzamelen. We mogen,
  van tijd tot tijd uw informatie indirect verzamelen nadat u
  ingestemd.

 4. Uw toestemming is nodig
  DCL zal uw toestemming vragen voor het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van uw persoonlijke
  Informatie. De wijze waarop deze toestemming wordt verkregen, is afhankelijk van het type
  Persoonlijke informatie die wordt verzameld, gebruikt of bekendgemaakt.

  Als er een specifieke behoefte is om uw persoonlijke gegevens te verzamelen, te gebruiken of openbaar te maken
  Informatie die als gevoelig wordt beschouwd, zullen we uw toestemming vragen om:
  die informatie verzamelen, gebruiken of openbaar maken. Uw uitdrukkelijke toestemming kan zijn:
  schriftelijk, mondeling of elektronisch verstrekt. Waar je vrijwillig geeft
  ons persoonlijke informatie, we zullen uw toestemming voor het verzamelen ervan overwegen om:
  impliciet zijn.

 5. DCL zal het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijke informatie beperken
  DCL zal uw persoonlijke informatie alleen gebruiken en bekendmaken voor de doeleinden waarvoor het
  is verzameld – het beheren van uw relatie met ons of zoals vereist door de wet.

  Van tijd tot tijd kan DCL u informatie verstrekken over producten of:
  diensten die voor u van belang kunnen zijn. Als u deze niet wilt ontvangen
  marketingmateriaal, neem dan op uw gemak contact met ons op door een
  e-mail naar [email protected] . Wij zullen
  u de mogelijkheid bieden om
  zich afmelden voor programma’s en services. U kunt dat doen als u een
  communicatie van ons, of u kunt dat doen door contact met ons op te nemen, zoals uiteengezet in
  dit beleid.

  DCL kan diensten verkrijgen van externe dienstverleners en in dergelijke
  in het geval dat we dergelijke serviceproviders kunnen vragen om uw persoonlijke informatie te gebruiken
  namens ons als onze agenten. Deze organisaties waarmee we uw
  Persoonlijke informatie is gebonden aan passende overeenkomsten met DCL om:
  uw persoonlijke gegevens beveiligen en beschermen. Jouw persoonlijke informatie
  worden overgedragen in het geval dat een derde partij alle of
  vrijwel alle activa van DCL.

  We geven of verkopen geen persoonlijke informatie aan derden voor:
  marketingdoeleinden, tenzij u ons daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

 6. DCL beperkt de tijd dat we uw persoonlijke gegevens bewaren
  DCL bewaart uw persoonlijke informatie alleen in onze administratie zolang het is
  nodig is voor de geïdentificeerde doeleinden, of zoals vereist door de wet.

 7. We zullen uw persoonlijke informatie up-to-date en nauwkeurig houden
  DCL houdt uw persoonlijke informatie zo nauwkeurig en up-to-date als
  nodig. Door contact op te nemen met onze privacyfunctionaris, kunt u bijwerken en wijzigen
  uw persoonlijke informatie die we in ons bestand hebben om de nauwkeurigheid ervan te garanderen.

 8. We zullen uw persoonlijke gegevens beschermen
  DCL maakt gebruik van waarborgen die zijn ontworpen om de vertrouwelijkheid te beschermen en
  beveiliging van persoonlijke informatie.

  Passende voorzorgsmaatregelen zullen ook worden gebruikt wanneer we uw persoonlijke
  Informatie.

 9. Uw recht op toegang
  DCL ondersteunt uw recht op toegang tot persoonlijke informatie die we hebben
  over jou verzameld. Om een verzoek om toegang tot uw Personal te doen
  Informatie die we in ons bestand hebben, neem dan contact op met onze Privacy Officer. Opmerking
  dat volledige toegang niet kan worden gegarandeerd vanwege bepaalde juridische
  beperkingen op uw recht op toegang. U heeft bijvoorbeeld geen
  toegang tot bestanden die informatie bevatten die vertrouwelijk is voor DCL.
  Als u de toegang wordt geweigerd, zal DCL u op de hoogte stellen van de reden en eventuele
  beroep voor u beschikbaar.

 10. Volledig privacybeleid
  Deze privacyverklaring is de privacyverklaring van DCL aan u. Als u vragen heeft over onze privacyverklaring, neem dan contact op met onze privacyfunctionaris:

  E-mail: [email protected]
  Of door te bellen naar: 1-905-660-6450