Katalytische geluiddemper om te voldoen aan de Rice Neshap-normen

Een nutsbedrijf uit het Midden-Westen van de VS was geïnteresseerd in het aanpassen van hun dieselgeneratoren om te voldoen aan de RICE NESHAP-regel van 2013 die is vastgesteld door de EPA van de Verenigde Staten. Dit zijn de nationale emissienormen voor heen en weer bewegende interne verbrandingsmotoren voor gevaarlijke luchtverontreinigende stoffen.

Uitdaging

De eerste motor voor retrofit was een 3500 pk Fairbanks Morse, 2-takt diesel. De bestaande geluiddemper bevond zich op een platform en werd gebouwd volgens locatiespecifieke normen voor structurele belasting, tegendruk en geluiddemping.

Oplossing

DCL ontwierp een oxidatie-katalytische geluiddemper om te passen op de bestaande montagepunten en om te voldoen aan de locatiespecificaties voor wind- en structurele belastingen. De nieuwe katalytische geluiddemper past direct op dezelfde montagepunten en omhulling van de oude geluiddemper, waardoor er geen siteaanpassingen meer nodig zijn en de projectkosten tot een minimum worden beperkt. De nieuwe katalytische geluiddemper evenaarde de geluidsdemping en drukval van de oude geluiddemper, terwijl hij voldeed aan de RICE NESHAP-normen voor emissies.

Galerij

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest