GEBRUIKSVOORWAARDEN

LEES HET VOLGENDE ZORGVULDIG DOOR!

BELANGRIJK! Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze site
(” Site “) die eigendom is van en wordt beheerd door DCL International Inc.
(” DCL “). Elke gebruiker van deze site moet deze gebruiksvoorwaarden accepteren
zonder verandering. DOOR TOEGANG TOT DEZE SITE, GEEFT U UW BEVESTIGING AAN
EN AANVAARDING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN ALLE GERELATEERDE BELEID EN RICHTLIJNEN VAN
DEZE SITE.

 

Deze gebruiksvoorwaarden of andere beleidsregels of richtlijnen die van toepassing zijn op de site zijn:
kan op elk moment naar eigen goeddunken door DCL worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen zijn:
van kracht vanaf het plaatsen van de revisies op de site. Uw gebruik van de site zal
onderworpen zijn aan de meest recente versie van de gebruiksvoorwaarden die op de site zijn geplaatst op:
het tijdstip van dergelijk gebruik. Uw voortgezet gebruik van deze site na dergelijke wijzigingen is:
geïmplementeerd betekent uw erkenning en aanvaarding van de wijzigingen. Alsjeblieft
raadpleeg deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET WIJZIGINGEN IN DEZE
GEBRUIKSVOORWAARDEN, STOP ONMIDDELLIJK UW GEBRUIK VAN DE SITE.

 1. Toegang tot deze site
  1. Om toegang te krijgen tot deze site of enkele van de bronnen die deze te bieden heeft:
   (inclusief de aankoop van bepaalde DCL-producten die beschikbaar zijn via
   de site)(“Producten”), kan u worden gevraagd om bepaalde
   registratiegegevens of andere informatie. Het is een toestand van je
   gebruik van deze site dat alle informatie die u hieraan verstrekt
   De site zal correct, actueel en volledig zijn. Als DCL van mening is dat
   de door u verstrekte informatie niet juist, actueel of volledig is,
   DCL heeft het recht om u de toegang tot deze site of een van zijn
   bronnen, en om uw toegang op elk moment te beëindigen of op te schorten.
   DCL is echter niet verplicht om de juistheid, valuta
   volledigheid of bruikbaarheid van de door u verstrekte informatie.
  2. Bepaalde delen van deze site zijn alleen toegankelijk met het gebruik van:
   een gebruikersnaam en wachtwoord die door DCL aan u kunnen worden verstrekt op uw
   het invullen van het gebruikersregistratieformulier van DCL op www.dcl-inc.com .
   Nadat u dit formulier heeft ingevuld, kunt u het mailen naar:
   www.dcl-inc.com . U kunt er ook voor kiezen om u te registreren
   offline door telefonisch contact op te nemen met de verkoopmanager van DCL op:
   (905) 660-6450. Na indiening van het gebruikersregistratieformulier bij DCL
   en de daaropvolgende beoordeling en goedkeuring door DCL van uw aanvraag, kan DCL:
   u, naar eigen goeddunken, die onredelijk kan worden onthouden,
   met een gebruikersnaam en wachtwoord via e-mail naar het adres
   door u ingediend om toegang te krijgen tot de beveiligde delen van deze site.
  3. Om voor u toegang te krijgen tot de beveiligde delen van de Site en om:
   Producten van de Site bestellen, vereist DCL dat u gekwalificeerd bent om:
   een juridisch contract aangaan. DCL gaat geen overeenkomsten aan met personen
   die niet ten minste achttien (18) jaar oud zijn. Je wordt vastgehouden
   verantwoordelijk voor het accuraat en up-to-date houden van alle factureringsgegevens voor DCL.
   Eventuele valse gegevens verstrekt in verband met transacties tussen DCL en
   u een reden is voor beëindiging van uw gebruikersnaam of wachtwoord. DCL mag
   uw gebruikersnaam of wachtwoord onmiddellijk beëindigen door schriftelijke kennisgeving,
   in het geval dat u een abnormaal risico op verlies vertoont zoals bepaald door DCL
   naar eigen goeddunken. Als DCL uw gebruikersnaam of wachtwoord annuleert voor enige
   reden, stemt u ermee in om niet opnieuw te proberen te registreren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DCL
   toestemming.
 2. Verkoop van goederen
  1. Naast deze Gebruiksvoorwaarden, erkent u dat alle
   aankoop en verkoop van goederen van de producten die op deze site worden vermeld, is:
   onderworpen aan bepaalde verkoopvoorwaarden , die u kunt kiezen om
   beoordeling nu voorafgaand aan elke aankoop.
  2. Hoewel DCL probeert zo nauwkeurig mogelijk te zijn met betrekking tot haar Producten,
   en om ervoor te zorgen dat alle informatie op de site juist is en
   up-to-date is, garandeert DCL niet dat de beschrijvingen van de Producten,
   voorgestelde leveringsschema’s, prijzen en andere inhoud van deze site
   met betrekking tot de Producten nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of
   foutloos. De beschrijving en prijsstelling van de Producten zijn onderhevig aan:
   op elk moment wijzigen. Hoewel commercieel redelijke inspanningen worden geleverd om:
   ervoor te zorgen dat alle producten op voorraad zijn en klaar zijn voor verzending, achterstand,
   onverwachte vraag en onvoorziene gebeurtenissen kunnen leiden tot vertragingen in de verzending en
   alle bestellingen zijn onderhevig aan productbeschikbaarheid.
  3. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de Producten die aan u ter beschikking zijn gesteld op:
   deze site zijn onderworpen aan specifieke productgaranties en anders dan zoals:
   beschreven in de toepasselijke productgaranties DCL aanvaardt geen verantwoordelijkheid
   voor de kwaliteit, nauwkeurigheid of volledigheid van elk Product dat beschikbaar is gesteld aan:
   u via de site. U erkent dat elk vertrouwen op de Site of de
   Producten zijn op eigen risico en u moet ze allemaal beoordelen en dragen
   risico’s verbonden aan de verwerving van de Producten.
 3. Beperkingen op gebruik
  1. U mag deze site gebruiken voor uw eigen interne zakelijke doeleinden als:
   uitdrukkelijk toegestaan door deze site. U mag deze site niet voor iets anders gebruiken
   doel, inclusief elk commercieel doel, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van DCL
   geschreven toestemming. U mag bijvoorbeeld (en mag geen andere autorisatie)
   feesten op) (i) co-branding van deze site; (ii) deze Site inlijsten; of (iii) hyperlink naar
   deze site, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van een geautoriseerde
   vertegenwoordiger van DCL. Voor de doeleinden van deze Gebruiksvoorwaarden, “co-branding”
   betekent om een naam, logo, handelsmerk of ander attributiemiddel weer te geven
   of identificatie van een partij op een manier die redelijkerwijs kan
   een gebruiker de indruk geven dat die andere partij het recht heeft op weergave,
   publiceren of distribueren van deze site of inhoud die toegankelijk is op deze site of
   die een gebruiker kan verwarren als de aard van de relatie tussen een partij
   en DCL. DCL staat echter van tijd tot tijd derden toe om te hyperlinken
   op deze site, en we raden u aan om contact op te nemen met info@dcl-inc.com als u dat bent
   geïnteresseerd zijn in het verkrijgen van dit recht. U stemt ermee in om op te houden en te stoppen met het veroorzaken van enige
   ongeoorloofde co-branding, framing of hyperlinking na kennisgeving van DCL en op
   u zult te allen tijde samenwerken met DCL nadat DCL een dergelijke heeft ontdekt;
   illegale activiteit.
 4. Vertrouwelijke informatie
  1. De Site en alle andere Word Wide Websites die eigendom zijn van, beheerd worden door of in licentie zijn gegeven door:
   DCL toegankelijk vanaf deze site, tekst bevatten (inclusief beschrijvingen van de
   producten), afbeeldingen, foto’s, software, logo’s, pictogrammen en andere materialen
   (” Site-inhoud “) geleverd door DCL. De inhoud van de site is beschermd onder Canadian
   auteursrechten, patenten en handelsmerken en andere wetten van Canada en andere
   landen. Alle site-inhoud, inclusief het verzamelen, rangschikken en samenstellen
   van dergelijke inhoud, anders dan de inhoud van derden beschreven in sectie 5 van
   deze Gebruiksvoorwaarden, is het exclusieve eigendom van DCL. U mag niet kopiëren, verkopen,
   in licentie geven, overdragen, publiceren, reproduceren, wijzigen, weergeven, reverse engineeren,
   decompileren, demonteren, aanpassen, vertalen, verzenden, ordenen, bundelen,
   sublicentiëren, exporteren, samenvoegen, uitlenen, huren, leasen, toewijzen, delen, uitbesteden, hosten,
   hoe dan ook distribueren, afgeleide werken voorbereiden op basis van, opnieuw posten, beschikbaar stellen
   aan een persoon of op een andere manier, direct of indirect, een van de Site
   Inhoud, geheel of gedeeltelijk, in een vorm of op welke manier dan ook, of het nu
   fysiek, elektronisch of anderszins, voor openbare of commerciële doeleinden, zonder
   de voorafgaande schriftelijke toestemming van DCL. U zult niets toestaan, toestaan of doen
   die de eigendomsrechten van DCL zouden schenden of anderszins zouden schaden of
   een derde partij toegang geven tot de inhoud van de site. De gestelde beperkingen
   hierin is niet van toepassing voor zover de beperkingen zijn verboden door:
   toepasselijk recht.
  2. Er wordt u toestemming verleend om één gedrukt exemplaar van de . te downloaden en te maken
   Site-inhoud alleen voor uw eigen privé, niet-commercieel gebruik, zonder wijzigingen,
   zolang de volgende copyrightvermelding is opgenomen: “Copyright © 2005 DCL
   International Inc. Alle rechten voorbehouden.” U verwerft geen eigendomsrechten
   door site-inhoud van de site te downloaden.
  3. Handelsmerken, dienstmerken en logo’s die op deze site voorkomen, zijn eigendom
   van DCL of de partij die de handelsmerken, dienstmerken en logo’s aan DCL heeft verstrekt.
   DCL en elke partij die handelsmerken, dienstmerken en logo’s aan DCL heeft geleverd, behouden
   alle rechten met betrekking tot hun respectievelijke handelsmerken, dienstmerken en
   logo’s die op deze site verschijnen. Niets op deze site mag worden opgevat als:
   het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of gebruiksrecht
   handelsmerk weergegeven op deze site.
 5. Inhoud van derden
  1. Deze site kan ook informatie of materialen bevatten (” Inhoud van derden “)
   dat eigendom is van of wordt geleverd door andere personen dan DCL (” Externe leveranciers “).
   DCL geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot dergelijke inhoud van derden
   en verplicht zich niet tot het uitvoeren van enig onafhankelijk onderzoek naar derden
   Inhoud. Het opnemen van informatie of materialen van derden op deze site doet:
   betekent niet, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, dat DCL of een van haar gelieerde ondernemingen
   dergelijke informatie of materialen onderschrijven of ermee instemmen.
  2. U begrijpt dat u geen eigendomsrechten heeft op de inhoud van derden
   en dat de externe leveranciers alle eigendomsrechten, titels of belangen behouden,
   inclusief copyright, in hun respectievelijke inhoud van derden.
  3. U mag niet kopiëren, verkopen, licentiëren, overdragen, publiceren, reproduceren, wijzigen, weergeven,
   reverse engineeren, decompileren, demonteren, aanpassen, vertalen, verzenden, ordenen,
   bundelen, in sublicentie geven, exporteren, samenvoegen, uitlenen, huren, leasen, toewijzen, delen, uitbesteden,
   hosten, distribueren op welke manier dan ook, afgeleide werken voorbereiden op basis van, opnieuw posten, maken
   beschikbaar zijn voor een persoon of anderszins direct of indirect gebruik maken van een van de
   Inhoud van derden, geheel of gedeeltelijk, in een vorm of op welke manier dan ook, worden
   ze fysiek, elektronisch of anderszins, voor openbare of commerciële doeleinden,
   zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Externe Providers. U zult uw gebruiken
   uw best doen om het kopiëren of verspreiden onmiddellijk te stoppen nadat u een
   van dergelijk gebruik op de hoogte.
  4. U krijgt een beperkte licentie om op uw computer weer te geven, te downloaden, te gebruiken
   en maak één gedrukte kopie van de inhoud van derden voor uw eigen privé-,
   uitsluitend voor niet-commercieel gebruik, zolang (i) u dergelijke derden niet wijzigt;
   Inhoud; en (ii) u zorgt ervoor dat alle copyright- of handelsmerkvermeldingen in
   de specifieke inhoud van derden blijft behouden. Niets in deze beperkte licentie
   verleent eigendomsrechten op de inhoud van derden van een derde partij die:
   heeft eigendomsrechten op de inhoud van derden die beschikbaar is op de site.
  5. De rechten en beperkingen in deze Sectie 5 zijn in het voordeel van elke Derde
   Partijaanbieder, die elk het recht hebben om hun rechten op grond hiervan af te dwingen
   sectie rechtstreeks en voor eigen rekening.
 6. Hyperlinks
  1. Deze site bevat hyperlinks naar andere sites die niet worden onderhouden door, of
   gerelateerd aan, DCL. Hyperlinks naar dergelijke sites worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden
   aan u en impliceren geen goedkeuring door DCL van, enige band met of
   goedkeuring door de eigenaar van de gelinkte site. DCL heeft geen controle over een dergelijke derde
   partij sites. DCL is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites
   en er wordt geen goedkeuring van producten of diensten van derden uitgedrukt of geïmpliceerd
   door enige informatie, materiaal of inhoud waarnaar wordt verwezen of die is opgenomen op of gelinkt van
   of naar de site. DCL aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid,
   toegankelijkheid en bruikbaarheid van de informatie, gegevens, meningen, adviezen of
   verklaringen op dergelijke sites en uw toegang tot en gebruik van dergelijke derde partij
   sites, inclusief alle informatie, materiaal, producten en diensten daarin, is
   uitsluitend op eigen risico. DCL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige indirecte, incidentele,
   speciale, gevolg-, punitieve of andere verliezen of schade van welke aard dan ook
   voortvloeiend uit de toegang tot of het gebruik van een website met hyperlinks of enige informatie of
   vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke
   gekoppelde website. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat het privacybeleid van DCL:
   alleen van toepassing terwijl u de site gebruikt. Zodra u bent gekoppeld aan een ander
   website, dient u de privacyverklaring van die website te lezen voordat u deze openbaar maakt
   enige persoonlijke informatie.
 7. Gedrag en het gebruik van e-mail en de site/inzendingen
  1. DCL verwacht dat u de Site op een professionele,
   verantwoordelijke en zakelijke manier in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Als een
   bezoeker van de site, heeft u mogelijk de mogelijkheid om vragen of andere
   informatie over de Producten of anderszins of anderszins in dialoog treden
   met vertegenwoordigers van DCL door het verzenden van e-mail naar de Site. DCL verwelkomt
   uw inhoud en andere informatie die u via deze site aan DCL hebt doorgegeven
   (gezamenlijk een ” Inzending “), zolang dergelijke Inzendingen niet obsceen, illegaal,
   bedreigend, lasterlijk, inbreuk op de privacy, inbreuk op intellectuele eigendom van derden
   eigendoms- of privacyrechten, of anderszins schadelijk is voor derden en niet
   bestaan uit of bevatten softwarevirussen, commerciële verzoeken of enige vorm van
   “spam”. Het is verboden een vals e-mailadres te gebruiken, u te imiteren
   een andere persoon of entiteit, of anderszins misleidend DCL met betrekking tot uw identiteit wanneer u
   zich op de Site bevinden of anderszins een Inzending aan DCL verstrekken.
  2. DCL behandelt alle persoonlijke informatie die u via deze site indient in
   in overeenstemming met zijn privacybeleid .
 8. Privacybeleid
  1. Klik hier om het privacybeleid van DCL te lezen en te bekijken, waarin wordt beschreven:
   DCL’s privacybeleid en -praktijken in detail, zoals een dergelijke verklaring kan worden gewijzigd
   van tijd tot tijd door DCL. DCL raadt u aan om het privacybeleid te raadplegen op a
   frequente basis voor wijzigingen. Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden, erkent u:
   en ga ermee akkoord dat bepaalde informatie over u onderworpen is aan het privacybeleid van DCL.
 9. Vrijwaring van garanties/beperking van aansprakelijkheid
  1. U begrijpt dat DCL niet kan en kan garanderen of garanderen dat bestanden
   beschikbaar zijn om te downloaden van internet, vrij zijn van virussen, wormen,
   Trojaanse paarden of andere code die vervuilend of destructief kan zijn
   eigenschappen. Je bent verantwoordelijk voor het implementeren van voldoende procedures en
   controlepunten om te voldoen aan uw specifieke vereisten voor de nauwkeurigheid van gegevensinvoer
   en output, en voor het onderhouden van een middel buiten deze Site voor de
   reconstructie van verloren gegevens. DCL aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of risico
   voor uw gebruik van internet.
  2. U, en niet DCL, draagt de volledige kosten van al het noodzakelijke onderhoud, reparatie
   of correctie in geval van verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van deze
   Site, de inhoud of de producten. Alle site-inhoud of inhoud van derden
   (gezamenlijk ” Inhoud “) gedownload of anderszins verkregen door uw gebruik van:
   de Site wordt door u op eigen risico gebruikt en u bent als enige verantwoordelijk voor:
   enige schade aan uw computersystemen of verlies van gegevens als gevolg van de
   downloaden van dergelijk materiaal. DCL verklaart of garandeert niet dat de Inhoud,
   de site, de servers of de e-mail die vanaf de site wordt verzonden, vrij zijn van virussen of andere
   schadelijke componenten.
  3. UW GEBRUIK VAN DEZE SITE IS OP EIGEN RISICO. TENZIJ ANDERS GESPECIFICEERD,
   ALLES OP DE SITE, INCLUSIEF DE INHOUD EN DE PRODUCTEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN VIA
   DEZE SITE IS, ONDERWORPEN AAN DE PRODUCTGARANTIE , GELEVERD “AS IS” EN
   “ZOALS BESCHIKBAAR” ZONDER VERKLARINGEN, GARANTIES, GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN
   ELKE SOORT, EXPLICIET OF IMPLICIET. ONDERWORPEN AAN DE PRODUCTGARANTIE , DCL
   WIJST UITDRUKKELIJK ALLE VERKLARINGEN, GARANTIES, GARANTIES EN VOORWAARDEN AF,
   INCLUSIEF IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD
   DOEL, BEDOELD OF GEGEVEN, OF DIE VOORKOMEN UIT EEN VERHANDELING OF GEBRUIK VAN
   HANDEL VOOR DE SITE EN DE PRODUCTEN.
  4. DCL GEEFT GEEN VERKLARINGEN, GARANTIES OF VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE
   VOLLEDIGHEID, NAUWKEURIGHEID, BESCHIKBAARHEID OF GESCHIKTHEID VAN DE SITE, DE INHOUD
   OF DE PRODUCTEN OF HUN NUTTIGHEID VOOR UW DOELEINDEN. VOOR MEER DUIDELIJKHEID, DCL
   VERKLAART OF GARANDEERT NIET DAT (I) DE FUNCTIES OF INHOUD IN DEZE
   SITE ZAL ONONDERBROKEN, BETROUWBAAR, NAUWKEURIG, COMPLEET, GESCHIKT, GELDIG,
   WAARHEID, FOUTVRIJ OF OP ENIGE MANIER VOLDOET AAN UW VEREISTEN; (II) DAT ENIGE
   DEFECTEN IN DE INHOUD ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, OF DAT DEZE SITE OF DE SERVER DIE
   MAAKT HET BESCHIKBAAR VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN; (III) HET GEBRUIK
   VAN DE INHOUD EN DE SITE TIJDIG, VEILIG OF FOUTVRIJ ZIJN; (IV) DE
   RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN UIT UW GEBRUIK VAN DE INHOUD, DE SITE OF ENIGE
   PRODUCTEN DIE VIA DE SITE WORDEN VERKREGEN NAUWKEURIG, GOED OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN; OF
   (V) DE KWALITEIT VAN ENIGE INHOUD OF ENIG PRODUCT DAT DOOR U VERKREGEN IS VIA UW GEBRUIK VAN
   DE SITE ZAL VOLDOEN AAN UW VERWACHTINGEN. DE INHOUD KAN TECHNISCH BEVATTEN:
   ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN, EN DCL KAN WIJZIGINGEN OF VERBETERINGEN AANBRENGEN IN
   ELKE TIJD.
  5. IN GEEN GEVAL ZULLEN DCL, HAAR BESTUURDERS, OFFICIEREN, AANDEELHOUDERS, WERKNEMERS, DERDE
   PARTIJAANBIEDERS, AGENTEN OF ADVISEURS ZIJN AANSPRAKELIJK JEZELF OF ENIGE ANDERE PERSOON OF ENTITEIT
   VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF STRAFSCHADE, MET INBEGRIP VAN
   WINSTVERLIES, INKOMSTENVERLIES, VERLIES VAN VERWACHTE VERKOOP, VERLIES VAN KANSEN,
   ONDERBREKING VAN HET BEDRIJF, HET NIET REALISEREN VAN ONVERWACHTE BESPARINGEN, SCHADE AAN EIGENDOMMEN,
   CLAIMS VAN DERDEN, VERLIES VAN GOODWILL OF ENIGE ANDERE IMMATERILE VERLIEZEN OF ANDERE
   ECONOMISCH VERLIES VOORTVLOEIEND UIT: (I) UW GEBRUIK OF ONVERMOGEN OM DE SITE, DE INHOUD TE GEBRUIKEN
   OF ENIG PRODUCT DAT VIA DE SITE OF EEN SITE WAARVAN U HYPERLINKT
   DE SITE; (II) ELKE DERDE PARTIJ CLAIMT DAT HET GEBRUIK DOOR U VAN DE INHOUD OF ENIGE
   HET PRODUCT SCHENDT VAN IEDER INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT OF PRIVACYRECHT VAN DERDEN;
   (III) ELKE PRESTATIE VAN DE SITE OF DE INHOUD, EVENTUEEL MET BETREKKING TOT
   FOUT, OMISSIE, ONDERBREKING, DEFECT, VERTRAGING IN WERKING OF TRANSMISSIE, COMPUTER
   VIRUSSEN OF LIJNSTORING; OF (IV) ANDERE ZAKEN MET BETREKKING TOT DEZE SITE, ENIGE
   INZENDINGEN, DE INHOUD OF DE PRODUCTEN, GEBASEERD OP CONTRACT, NALATIGHEID, STRIKT
   AANSPRAKELIJKHEID, FUNDAMENTELE SCHENDING, ONGELDIGHEID VAN EEN ESSENTIEEL DOEL OF ANDERSZINS,
   OF HEEFT DERGELIJKE DCL ENIGE KENNIS, WERKELIJK OF CONSTRUCTIEF, DIE U ZOU KUNNEN OPTREDEN
   DERGELIJKE SCHADE.
  6. DCL WIJST ALLE DERGELIJKE BOVENSTAANDE VERKLARINGEN, GARANTIES EN VOORWAARDEN AF
   VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. BEPAALDE JURISDICTIES DOEN
   GEEN BEPERKINGEN TOE OP IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN OF DE UITSLUITING OF
   BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE
   DISCLAIMERS, UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.
   AANVULLENDE RECHTEN.
 10. Vergoeding
  1. U stemt er te allen tijde mee in om DCL, haar
   directeuren, functionarissen, aandeelhouders, werknemers, externe leveranciers, agenten,
   opvolgers en rechtverkrijgenden (de ” Gevrijwaarde Partijen “) van en tegen eventuele vorderingen,
   verliezen, vonnissen, acties, procedures, schade, kosten en uitgaven
   (inclusief maar niet beperkt tot redelijke juridische en andere vergoedingen en verschotten)
   opgelopen door een van de voorgaande partijen als gevolg van of als gevolg van uw gebruik of
   misbruik van de site, de inhoud, de producten, van inzendingen die u plaatst op,
   indienen of verzenden via de Site of van uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden.
   Tevens vrijwaart en vrijwaart u de Gevrijwaarde Partijen van en tegen
   eventuele vorderingen van derden die voortvloeien uit uw gebruik van de inhoud, de
   Site of de Producten.
 11. Veiligheid
  1. Alle gebruikersnamen en wachtwoorden die voor deze site worden gebruikt, zijn alleen voor individueel gebruik.
   U bent zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van uw gebruikersnaam en wachtwoord. DCL zal
   het recht hebben om uw gebruikersnaam en wachtwoord te controleren en, naar eigen goeddunken, eisen:
   u om ze te veranderen. Als u een gebruikersnaam of wachtwoord gebruikt die DCL als onveilig beschouwt,
   DCL is gerechtigd te verlangen dat de gebruikersnaam of het wachtwoord wordt gewijzigd en/of
   uw account beëindigen.
  2. U stemt er verder mee in uw wachtwoord aan geen enkele andere persoon bekend te maken en DCL
   is niet verantwoordelijk voor het ongeoorloofd gebruik van uw profiel door een ander
   persoon en zijn niet verplicht om de werkelijke identiteit van een wachtwoord te bevestigen.
   U stemt er ook mee in om uw wachtwoord regelmatig te wijzigen om de
   potentieel voor onbevoegd gebruik door derden en stem ermee in DCL onmiddellijk op de hoogte te stellen
   bij het zich bewust worden van enig bekend of vermoed ongeoorloofd gebruik van uw
   wachtwoord om toegang te krijgen tot uw profiel, of een bekende inbreuk op de beveiliging,
   inclusief verlies, diefstal of ongeoorloofde openbaarmaking van uw wachtwoord of account of
   enige andere inbreuk op de beveiliging, via e-mail naar info@dcl-inc.com als u op enig moment
   wachtwoord of gebruikersnaam is, of waarvan u denkt dat deze is, verloren, gestolen, bekendgemaakt of
   anderszins gecompromitteerd. DCL kan en zal niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade
   als gevolg van uw niet-naleving van deze bepalingen.
  3. Het is u niet toegestaan gebruik te maken van diensten of faciliteiten die in verband hiermee worden aangeboden
   met deze site om de beveiliging in gevaar te brengen of om systeembronnen te manipuleren en/of
   rekeningen. Het gebruik of de distributie van tools die zijn ontworpen om de beveiliging in gevaar te brengen
   (bijv. programma’s voor het raden van wachtwoorden, kraakhulpmiddelen of netwerkonderzoekshulpmiddelen) is
   streng verboden. Als u betrokken raakt bij een schending van de systeembeveiliging,
   DCL behoudt zich het recht voor om uw gegevens vrij te geven aan systeembeheerders op andere
   sites om hen te helpen bij het oplossen van beveiligingsincidenten. DCL behoudt zich de
   recht om vermoedelijke schendingen van deze gebruiksvoorwaarden te onderzoeken.
  4. DCL behoudt zich het recht voor om volledig samen te werken met wetshandhavingsinstanties
   of gerechtelijk bevel waarin DCL wordt verzocht of opgedragen de identiteit van iemand bekend te maken
   het plaatsen van e-mailberichten of het publiceren of anderszins beschikbaar stellen van
   materialen waarvan wordt aangenomen dat ze deze gebruiksvoorwaarden schenden. Door dit te accepteren
   Overeenkomst waarbij u afziet van en vrijwaart van alle vorderingen die voortvloeien uit enige
   maatregelen genomen door DCL tijdens of naar aanleiding van haar onderzoeken en/of van enige
   acties die zijn ondernomen als gevolg van onderzoeken door DCL of wetshandhavers
   autoriteiten.
 12. overtredingen
  1. Meld eventuele schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden aan DCL via info@dcl-inc.com .
 13. Toepasselijk recht:
  1. Deze gebruiksvoorwaarden en eventuele geschillen die daarmee verband houden of verband houden met de site,
   de producten en de inhoud worden beheerd, gecontroleerd, geïnterpreteerd en
   gedefinieerd door en onder de wetten van de provincie Ontario en de federale wetten
   die daarin van toepassing zijn zonder gevolg te geven aan de principes van wetsconflicten.
   Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de internationale verkoop van goederen is expliciet:
   uitgesloten van deze overeenkomst. U stemt ermee in dat elke actie bij wet of in billijkheid
   die voortvloeien uit of verband houden met deze gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de site,
   Inhoud en de Producten zullen uitsluitend worden ingediend bij een rechtbank in Ontario,
   Canada, en u stemt hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk in met en onderwerpt u aan de
   exclusieve jurisdictie van dergelijke rechtbanken met het oog op een dergelijke actie.
   Secties 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22 en deze
   Sectie 13 blijft van kracht na beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden om welke reden dan ook.
 14. Beëindiging
  1. U erkent en gaat ermee akkoord dat deze gebruiksvoorwaarden van kracht blijven voor:
   zolang u deze site gebruikt. U gaat ermee akkoord dat deze overeenkomst alleen kan worden beëindigd
   door u zodra u bent gestopt met het gebruik van de Site. DCL behoudt zich het recht voor om te beëindigen
   uw gebruik van de Site op elk moment, om welke reden dan ook, met of zonder reden, als DCL
   is van mening dat u deze gebruiksvoorwaarden op enigerlei wijze schendt. DCL kan ook:
   uw wachtwoord op de Site op elk moment beëindigen, met of zonder reden of kennisgeving,
   om welke reden dan ook. Als u uw account wilt beëindigen, kiezen velen ervoor om te stoppen
   uw gebruik van de Site of om DCL-meldingen per e-mail te sturen naar info@dcl-inc.com .
   DCL is niet verantwoordelijk voor het bewaren of retourneren van Inzendingen of uw
   wachtwoord. U erkent dat een eventuele beëindiging van deze overeenkomst niet:
   u ontslaan van al uw verplichtingen om eventuele openstaande vergoedingen, kosten te betalen
   of boetes verschuldigd aan DCL op het moment van beëindiging.
 15. Volledige overeenkomst
  1. Deze gebruiksvoorwaarden, de verkoopvoorwaarden , het privacybeleid en eventuele
   andere juridische kennisgevingen, beleidsregels en richtlijnen van DCL die zijn gekoppeld aan deze gebruiksvoorwaarden
   vormen de volledige overeenkomst tussen u en DCL met betrekking tot uw gebruik hiervan
   Site en de Producten en vervangen alle eerdere afspraken of overeenkomsten
   (mondeling of schriftelijk), claims, verklaringen en begrip van de
   partijen met betrekking tot dergelijk onderwerp en de Gebruiksvoorwaarden mogen niet worden gewijzigd of
   gewijzigd, behalve schriftelijk of door dergelijke wijzigingen of aanpassingen beschikbaar te stellen
   Op deze site.
 16. Geen Agentschap; Derde Begunstigde
  1. DCL is niet uw agent, fiduciair, trustee of andere vertegenwoordiger. Niets
   uitgedrukt of vermeld in of geïmpliceerd door deze gebruiksvoorwaarden is bedoeld of zal
   kan worden opgevat als het geven aan een andere persoon dan de partijen hierbij enige wettelijke of
   billijk recht, rechtsmiddel of claim onder of met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden.
   Deze gebruiksvoorwaarden en alle verklaringen, garanties, convenanten,
   voorwaarden en bepalingen hiervan zijn bedoeld en zijn uitsluitend en alleen voor
   exclusief voordeel van DCL, u en vertrouwende externe leveranciers.
 17. Opdracht
  1. U mag uw rechten, plichten of:
   verplichtingen hieronder zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DCL.
 18. Scheidbaarheid
  1. Als een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden wordt gevonden door een bevoegde rechtbank
   jurisdictie ongeldig zijn, zijn de partijen het er niettemin over eens dat de rechtbank
   trachten uitvoering te geven aan de bedoelingen van de partijen zoals weergegeven in de bepaling,
   en de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht.
 19. Geen vrijstelling
  1. DCL wordt niet geacht afstand te hebben gedaan van zijn rechten of rechtsmiddelen
   beschreven in deze gebruiksvoorwaarden, tenzij de verklaring van afstand schriftelijk is en ondertekend is door:
   DCL. Geen vertraging of verzuim door DCL bij het uitoefenen van zijn rechten of rechtsmiddelen zal:
   afbreuk doen aan of worden opgevat als een vrijstelling. Elke enkele of gedeeltelijke uitoefening van een recht
   of rechtsmiddel zal de verdere uitoefening van enig ander recht of rechtsmiddel niet uitsluiten. DCL’s
   het niet afdwingen van de strikte uitvoering van enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden
   vormt geen verklaring van afstand van het recht van DCL om een dergelijke bepaling vervolgens af te dwingen
   of enige andere bepaling van deze gebruiksvoorwaarden.
 20. Koppen
  1. De kopjes die in deze Gebruiksvoorwaarden worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en
   hebben geen juridische of contractuele werking en hebben geen invloed op de constructie of
   interpretatie van deze gebruiksvoorwaarden.
 21. Elektronische communicatie
  1. Wanneer u de Site bezoekt of ons een e-mail stuurt, communiceert u met DCL
   elektronisch. U stemt ermee in om berichten van DCL elektronisch te ontvangen. DCL
   zal met u communiceren via e-mail of door mededelingen op de site te plaatsen. Je gaat akkoord
   dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die DCL
   elektronisch verstrekt, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie
   geschreven.
 22. Taal
  1. U stemt ermee in dat Engels de taal is van de site en van alles
   transacties die plaatsvinden in verband met de site, en u stemt ermee in af te zien van eventuele
   het recht om een andere taal of vertalingen te gebruiken en erop te vertrouwen. je erkent
   dat het uw uitdrukkelijke wens is dat deze gebruiksvoorwaarden in het Engels zijn opgesteld.
   C’est la volenté expresse des parties que la presente convention ainsi que tous
   les documenten legales qui s’y rattachent soient rédigés en anglais.