GEBRUIKSVOORWAARDEN

LEES HET VOLGENDE ZORGVULDIG DOOR!

BELANGRIJK! Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze site (” Site “) die eigendom is van en wordt beheerd door DCL International Inc. (” DCL “). Elke gebruiker van deze site moet deze gebruiksvoorwaarden accepteren zonder verandering. DOOR TOEGANG TOT DEZE SITE, GEEFT U UW BEVESTIGING AAN EN AANVAARDING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN ALLE GERELATEERDE BELEID EN RICHTLIJNEN VAN DEZE SITE.

 

Deze gebruiksvoorwaarden of andere beleidsregels of richtlijnen die van toepassing zijn op de site zijn: kan op elk moment naar eigen goeddunken door DCL worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen zijn: van kracht vanaf het plaatsen van de revisies op de site. Uw gebruik van de site zal onderworpen zijn aan de meest recente versie van de gebruiksvoorwaarden die op de site zijn geplaatst op: het tijdstip van dergelijk gebruik. Uw voortgezet gebruik van deze site na dergelijke wijzigingen is: geïmplementeerd betekent uw erkenning en aanvaarding van de wijzigingen. Alsjeblieft raadpleeg deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET WIJZIGINGEN IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, STOP ONMIDDELLIJK UW GEBRUIK VAN DE SITE.

 1. Toegang tot deze site
  1. Om toegang te krijgen tot deze site of enkele van de bronnen die deze te bieden heeft: (inclusief de aankoop van bepaalde DCL-producten die beschikbaar zijn via de site)(“Producten”), kan u worden gevraagd om bepaalde registratiegegevens of andere informatie. Het is een toestand van je gebruik van deze site dat alle informatie die u hieraan verstrekt De site zal correct, actueel en volledig zijn. Als DCL van mening is dat de door u verstrekte informatie niet juist, actueel of volledig is, DCL heeft het recht om u de toegang tot deze site of een van zijn bronnen, en om uw toegang op elk moment te beëindigen of op te schorten. DCL is echter niet verplicht om de juistheid, valuta volledigheid of bruikbaarheid van de door u verstrekte informatie.
  2. Bepaalde delen van deze site zijn alleen toegankelijk met het gebruik van: een gebruikersnaam en wachtwoord die door DCL aan u kunnen worden verstrekt op uw het invullen van het gebruikersregistratieformulier van DCL op www.dcl-inc.com . Nadat u dit formulier heeft ingevuld, kunt u het mailen naar: www.dcl-inc.com . U kunt er ook voor kiezen om u te registreren offline door telefonisch contact op te nemen met de verkoopmanager van DCL op: (905) 660-6450. Na indiening van het gebruikersregistratieformulier bij DCL en de daaropvolgende beoordeling en goedkeuring door DCL van uw aanvraag, kan DCL: u, naar eigen goeddunken, die onredelijk kan worden onthouden, met een gebruikersnaam en wachtwoord via e-mail naar het adres door u ingediend om toegang te krijgen tot de beveiligde delen van deze site.
  3. Om voor u toegang te krijgen tot de beveiligde delen van de Site en om: Producten van de Site bestellen, vereist DCL dat u gekwalificeerd bent om: een juridisch contract aangaan. DCL gaat geen overeenkomsten aan met personen die niet ten minste achttien (18) jaar oud zijn. Je wordt vastgehouden verantwoordelijk voor het accuraat en up-to-date houden van alle factureringsgegevens voor DCL. Eventuele valse gegevens verstrekt in verband met transacties tussen DCL en u een reden is voor beëindiging van uw gebruikersnaam of wachtwoord. DCL mag uw gebruikersnaam of wachtwoord onmiddellijk beëindigen door schriftelijke kennisgeving, in het geval dat u een abnormaal risico op verlies vertoont zoals bepaald door DCL naar eigen goeddunken. Als DCL uw gebruikersnaam of wachtwoord annuleert voor enige reden, stemt u ermee in om niet opnieuw te proberen te registreren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DCL toestemming.
 2. Verkoop van goederen
  1. Naast deze Gebruiksvoorwaarden, erkent u dat alle aankoop en verkoop van goederen van de producten die op deze site worden vermeld, is: onderworpen aan bepaalde verkoopvoorwaarden , die u kunt kiezen om beoordeling nu voorafgaand aan elke aankoop.
  2. Hoewel DCL probeert zo nauwkeurig mogelijk te zijn met betrekking tot haar Producten, en om ervoor te zorgen dat alle informatie op de site juist is en up-to-date is, garandeert DCL niet dat de beschrijvingen van de Producten, voorgestelde leveringsschema’s, prijzen en andere inhoud van deze site met betrekking tot de Producten nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos. De beschrijving en prijsstelling van de Producten zijn onderhevig aan: op elk moment wijzigen. Hoewel commercieel redelijke inspanningen worden geleverd om: ervoor te zorgen dat alle producten op voorraad zijn en klaar zijn voor verzending, achterstand, onverwachte vraag en onvoorziene gebeurtenissen kunnen leiden tot vertragingen in de verzending en alle bestellingen zijn onderhevig aan productbeschikbaarheid.
  3. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de Producten die aan u ter beschikking zijn gesteld op: deze site zijn onderworpen aan specifieke productgaranties en anders dan zoals: beschreven in de toepasselijke productgaranties DCL aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, nauwkeurigheid of volledigheid van elk Product dat beschikbaar is gesteld aan: u via de site. U erkent dat elk vertrouwen op de Site of de Producten zijn op eigen risico en u moet ze allemaal beoordelen en dragen risico’s verbonden aan de verwerving van de Producten.
 3. Beperkingen op gebruik
  1. U mag deze site gebruiken voor uw eigen interne zakelijke doeleinden als: uitdrukkelijk toegestaan door deze site. U mag deze site niet voor iets anders gebruiken doel, inclusief elk commercieel doel, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van DCL geschreven toestemming. U mag bijvoorbeeld (en mag geen andere autorisatie) feesten op) (i) co-branding van deze site; (ii) deze Site inlijsten; of (iii) hyperlink naar deze site, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van een geautoriseerde vertegenwoordiger van DCL. Voor de doeleinden van deze Gebruiksvoorwaarden, “co-branding” betekent om een naam, logo, handelsmerk of ander attributiemiddel weer te geven of identificatie van een partij op een manier die redelijkerwijs kan een gebruiker de indruk geven dat die andere partij het recht heeft op weergave, publiceren of distribueren van deze site of inhoud die toegankelijk is op deze site of die een gebruiker kan verwarren als de aard van de relatie tussen een partij en DCL. DCL staat echter van tijd tot tijd derden toe om te hyperlinken op deze site, en we raden u aan om contact op te nemen met info@dcl-inc.com als u dat bent geïnteresseerd zijn in het verkrijgen van dit recht. U stemt ermee in om op te houden en te stoppen met het veroorzaken van enige ongeoorloofde co-branding, framing of hyperlinking na kennisgeving van DCL en op u zult te allen tijde samenwerken met DCL nadat DCL een dergelijke heeft ontdekt; illegale activiteit.
 4. Vertrouwelijke informatie
  1. De Site en alle andere Word Wide Websites die eigendom zijn van, beheerd worden door of in licentie zijn gegeven door: DCL toegankelijk vanaf deze site, tekst bevatten (inclusief beschrijvingen van de producten), afbeeldingen, foto’s, software, logo’s, pictogrammen en andere materialen (” Site-inhoud “) geleverd door DCL. De inhoud van de site is beschermd onder Canadian auteursrechten, patenten en handelsmerken en andere wetten van Canada en andere landen. Alle site-inhoud, inclusief het verzamelen, rangschikken en samenstellen van dergelijke inhoud, anders dan de inhoud van derden beschreven in sectie 5 van deze Gebruiksvoorwaarden, is het exclusieve eigendom van DCL. U mag niet kopiëren, verkopen, in licentie geven, overdragen, publiceren, reproduceren, wijzigen, weergeven, reverse engineeren, decompileren, demonteren, aanpassen, vertalen, verzenden, ordenen, bundelen, sublicentiëren, exporteren, samenvoegen, uitlenen, huren, leasen, toewijzen, delen, uitbesteden, hosten, hoe dan ook distribueren, afgeleide werken voorbereiden op basis van, opnieuw posten, beschikbaar stellen aan een persoon of op een andere manier, direct of indirect, een van de Site Inhoud, geheel of gedeeltelijk, in een vorm of op welke manier dan ook, of het nu fysiek, elektronisch of anderszins, voor openbare of commerciële doeleinden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DCL. U zult niets toestaan, toestaan of doen die de eigendomsrechten van DCL zouden schenden of anderszins zouden schaden of een derde partij toegang geven tot de inhoud van de site. De gestelde beperkingen hierin is niet van toepassing voor zover de beperkingen zijn verboden door: toepasselijk recht.
  2. Er wordt u toestemming verleend om één gedrukt exemplaar van de . te downloaden en te maken Site-inhoud alleen voor uw eigen privé, niet-commercieel gebruik, zonder wijzigingen, zolang de volgende copyrightvermelding is opgenomen: “Copyright © 2005 DCL International Inc. Alle rechten voorbehouden.” U verwerft geen eigendomsrechten door site-inhoud van de site te downloaden.
  3. Handelsmerken, dienstmerken en logo’s die op deze site voorkomen, zijn eigendom van DCL of de partij die de handelsmerken, dienstmerken en logo’s aan DCL heeft verstrekt. DCL en elke partij die handelsmerken, dienstmerken en logo’s aan DCL heeft geleverd, behouden alle rechten met betrekking tot hun respectievelijke handelsmerken, dienstmerken en logo’s die op deze site verschijnen. Niets op deze site mag worden opgevat als: het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of gebruiksrecht handelsmerk weergegeven op deze site.
 5. Inhoud van derden
  1. Deze site kan ook informatie of materialen bevatten (” Inhoud van derden “) dat eigendom is van of wordt geleverd door andere personen dan DCL (” Externe leveranciers “). DCL geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot dergelijke inhoud van derden en verplicht zich niet tot het uitvoeren van enig onafhankelijk onderzoek naar derden Inhoud. Het opnemen van informatie of materialen van derden op deze site doet: betekent niet, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, dat DCL of een van haar gelieerde ondernemingen dergelijke informatie of materialen onderschrijven of ermee instemmen.
  2. U begrijpt dat u geen eigendomsrechten heeft op de inhoud van derden en dat de externe leveranciers alle eigendomsrechten, titels of belangen behouden, inclusief copyright, in hun respectievelijke inhoud van derden.
  3. U mag niet kopiëren, verkopen, licentiëren, overdragen, publiceren, reproduceren, wijzigen, weergeven, reverse engineeren, decompileren, demonteren, aanpassen, vertalen, verzenden, ordenen, bundelen, in sublicentie geven, exporteren, samenvoegen, uitlenen, huren, leasen, toewijzen, delen, uitbesteden, hosten, distribueren op welke manier dan ook, afgeleide werken voorbereiden op basis van, opnieuw posten, maken beschikbaar zijn voor een persoon of anderszins direct of indirect gebruik maken van een van de Inhoud van derden, geheel of gedeeltelijk, in een vorm of op welke manier dan ook, worden ze fysiek, elektronisch of anderszins, voor openbare of commerciële doeleinden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Externe Providers. U zult uw gebruiken uw best doen om het kopiëren of verspreiden onmiddellijk te stoppen nadat u een van dergelijk gebruik op de hoogte.
  4. U krijgt een beperkte licentie om op uw computer weer te geven, te downloaden, te gebruiken en maak één gedrukte kopie van de inhoud van derden voor uw eigen privé-, uitsluitend voor niet-commercieel gebruik, zolang (i) u dergelijke derden niet wijzigt; Inhoud; en (ii) u zorgt ervoor dat alle copyright- of handelsmerkvermeldingen in de specifieke inhoud van derden blijft behouden. Niets in deze beperkte licentie verleent eigendomsrechten op de inhoud van derden van een derde partij die: heeft eigendomsrechten op de inhoud van derden die beschikbaar is op de site.
  5. De rechten en beperkingen in deze Sectie 5 zijn in het voordeel van elke Derde Partijaanbieder, die elk het recht hebben om hun rechten op grond hiervan af te dwingen sectie rechtstreeks en voor eigen rekening.
 6. Hyperlinks
  1. Deze site bevat hyperlinks naar andere sites die niet worden onderhouden door, of gerelateerd aan, DCL. Hyperlinks naar dergelijke sites worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden aan u en impliceren geen goedkeuring door DCL van, enige band met of goedkeuring door de eigenaar van de gelinkte site. DCL heeft geen controle over een dergelijke derde partij sites. DCL is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites en er wordt geen goedkeuring van producten of diensten van derden uitgedrukt of geïmpliceerd door enige informatie, materiaal of inhoud waarnaar wordt verwezen of die is opgenomen op of gelinkt van of naar de site. DCL aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van de informatie, gegevens, meningen, adviezen of verklaringen op dergelijke sites en uw toegang tot en gebruik van dergelijke derde partij sites, inclusief alle informatie, materiaal, producten en diensten daarin, is uitsluitend op eigen risico. DCL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg-, punitieve of andere verliezen of schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit de toegang tot of het gebruik van een website met hyperlinks of enige informatie of vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke gekoppelde website. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat het privacybeleid van DCL: alleen van toepassing terwijl u de site gebruikt. Zodra u bent gekoppeld aan een ander website, dient u de privacyverklaring van die website te lezen voordat u deze openbaar maakt enige persoonlijke informatie.
 7. Gedrag en het gebruik van e-mail en de site/inzendingen
  1. DCL verwacht dat u de Site op een professionele, verantwoordelijke en zakelijke manier in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Als een bezoeker van de site, heeft u mogelijk de mogelijkheid om vragen of andere informatie over de Producten of anderszins of anderszins in dialoog treden met vertegenwoordigers van DCL door het verzenden van e-mail naar de Site. DCL verwelkomt uw inhoud en andere informatie die u via deze site aan DCL hebt doorgegeven (gezamenlijk een ” Inzending “), zolang dergelijke Inzendingen niet obsceen, illegaal, bedreigend, lasterlijk, inbreuk op de privacy, inbreuk op intellectuele eigendom van derden eigendoms- of privacyrechten, of anderszins schadelijk is voor derden en niet bestaan uit of bevatten softwarevirussen, commerciële verzoeken of enige vorm van “spam”. Het is verboden een vals e-mailadres te gebruiken, u te imiteren een andere persoon of entiteit, of anderszins misleidend DCL met betrekking tot uw identiteit wanneer u zich op de Site bevinden of anderszins een Inzending aan DCL verstrekken.
  2. DCL behandelt alle persoonlijke informatie die u via deze site indient in in overeenstemming met zijn privacybeleid .
 8. Privacybeleid
  1. Klik hier om het privacybeleid van DCL te lezen en te bekijken, waarin wordt beschreven: DCL’s privacybeleid en -praktijken in detail, zoals een dergelijke verklaring kan worden gewijzigd van tijd tot tijd door DCL. DCL raadt u aan om het privacybeleid te raadplegen op a frequente basis voor wijzigingen. Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden, erkent u: en ga ermee akkoord dat bepaalde informatie over u onderworpen is aan het privacybeleid van DCL.
 9. Vrijwaring van garanties/beperking van aansprakelijkheid
  1. U begrijpt dat DCL niet kan en kan garanderen of garanderen dat bestanden beschikbaar zijn om te downloaden van internet, vrij zijn van virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere code die vervuilend of destructief kan zijn eigenschappen. Je bent verantwoordelijk voor het implementeren van voldoende procedures en controlepunten om te voldoen aan uw specifieke vereisten voor de nauwkeurigheid van gegevensinvoer en output, en voor het onderhouden van een middel buiten deze Site voor de reconstructie van verloren gegevens. DCL aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of risico voor uw gebruik van internet.
  2. U, en niet DCL, draagt de volledige kosten van al het noodzakelijke onderhoud, reparatie of correctie in geval van verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van deze Site, de inhoud of de producten. Alle site-inhoud of inhoud van derden (gezamenlijk ” Inhoud “) gedownload of anderszins verkregen door uw gebruik van: de Site wordt door u op eigen risico gebruikt en u bent als enige verantwoordelijk voor: enige schade aan uw computersystemen of verlies van gegevens als gevolg van de downloaden van dergelijk materiaal. DCL verklaart of garandeert niet dat de Inhoud, de site, de servers of de e-mail die vanaf de site wordt verzonden, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.
  3. UW GEBRUIK VAN DEZE SITE IS OP EIGEN RISICO. TENZIJ ANDERS GESPECIFICEERD, ALLES OP DE SITE, INCLUSIEF DE INHOUD EN DE PRODUCTEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN VIA DEZE SITE IS, ONDERWORPEN AAN DE PRODUCTGARANTIE , GELEVERD “AS IS” EN “ZOALS BESCHIKBAAR” ZONDER VERKLARINGEN, GARANTIES, GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN ELKE SOORT, EXPLICIET OF IMPLICIET. ONDERWORPEN AAN DE PRODUCTGARANTIE , DCL WIJST UITDRUKKELIJK ALLE VERKLARINGEN, GARANTIES, GARANTIES EN VOORWAARDEN AF, INCLUSIEF IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, BEDOELD OF GEGEVEN, OF DIE VOORKOMEN UIT EEN VERHANDELING OF GEBRUIK VAN HANDEL VOOR DE SITE EN DE PRODUCTEN.
  4. DCL GEEFT GEEN VERKLARINGEN, GARANTIES OF VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE VOLLEDIGHEID, NAUWKEURIGHEID, BESCHIKBAARHEID OF GESCHIKTHEID VAN DE SITE, DE INHOUD OF DE PRODUCTEN OF HUN NUTTIGHEID VOOR UW DOELEINDEN. VOOR MEER DUIDELIJKHEID, DCL VERKLAART OF GARANDEERT NIET DAT (I) DE FUNCTIES OF INHOUD IN DEZE SITE ZAL ONONDERBROKEN, BETROUWBAAR, NAUWKEURIG, COMPLEET, GESCHIKT, GELDIG, WAARHEID, FOUTVRIJ OF OP ENIGE MANIER VOLDOET AAN UW VEREISTEN; (II) DAT ENIGE DEFECTEN IN DE INHOUD ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, OF DAT DEZE SITE OF DE SERVER DIE MAAKT HET BESCHIKBAAR VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN; (III) HET GEBRUIK VAN DE INHOUD EN DE SITE TIJDIG, VEILIG OF FOUTVRIJ ZIJN; (IV) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN UIT UW GEBRUIK VAN DE INHOUD, DE SITE OF ENIGE PRODUCTEN DIE VIA DE SITE WORDEN VERKREGEN NAUWKEURIG, GOED OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN; OF (V) DE KWALITEIT VAN ENIGE INHOUD OF ENIG PRODUCT DAT DOOR U VERKREGEN IS VIA UW GEBRUIK VAN DE SITE ZAL VOLDOEN AAN UW VERWACHTINGEN. DE INHOUD KAN TECHNISCH BEVATTEN: ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN, EN DCL KAN WIJZIGINGEN OF VERBETERINGEN AANBRENGEN IN ELKE TIJD.
  5. IN GEEN GEVAL ZULLEN DCL, HAAR BESTUURDERS, OFFICIEREN, AANDEELHOUDERS, WERKNEMERS, DERDE PARTIJAANBIEDERS, AGENTEN OF ADVISEURS ZIJN AANSPRAKELIJK JEZELF OF ENIGE ANDERE PERSOON OF ENTITEIT VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF STRAFSCHADE, MET INBEGRIP VAN WINSTVERLIES, INKOMSTENVERLIES, VERLIES VAN VERWACHTE VERKOOP, VERLIES VAN KANSEN, ONDERBREKING VAN HET BEDRIJF, HET NIET REALISEREN VAN ONVERWACHTE BESPARINGEN, SCHADE AAN EIGENDOMMEN, CLAIMS VAN DERDEN, VERLIES VAN GOODWILL OF ENIGE ANDERE IMMATERILE VERLIEZEN OF ANDERE ECONOMISCH VERLIES VOORTVLOEIEND UIT: (I) UW GEBRUIK OF ONVERMOGEN OM DE SITE, DE INHOUD TE GEBRUIKEN OF ENIG PRODUCT DAT VIA DE SITE OF EEN SITE WAARVAN U HYPERLINKT DE SITE; (II) ELKE DERDE PARTIJ CLAIMT DAT HET GEBRUIK DOOR U VAN DE INHOUD OF ENIGE HET PRODUCT SCHENDT VAN IEDER INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT OF PRIVACYRECHT VAN DERDEN; (III) ELKE PRESTATIE VAN DE SITE OF DE INHOUD, EVENTUEEL MET BETREKKING TOT FOUT, OMISSIE, ONDERBREKING, DEFECT, VERTRAGING IN WERKING OF TRANSMISSIE, COMPUTER VIRUSSEN OF LIJNSTORING; OF (IV) ANDERE ZAKEN MET BETREKKING TOT DEZE SITE, ENIGE INZENDINGEN, DE INHOUD OF DE PRODUCTEN, GEBASEERD OP CONTRACT, NALATIGHEID, STRIKT AANSPRAKELIJKHEID, FUNDAMENTELE SCHENDING, ONGELDIGHEID VAN EEN ESSENTIEEL DOEL OF ANDERSZINS, OF HEEFT DERGELIJKE DCL ENIGE KENNIS, WERKELIJK OF CONSTRUCTIEF, DIE U ZOU KUNNEN OPTREDEN DERGELIJKE SCHADE.
  6. DCL WIJST ALLE DERGELIJKE BOVENSTAANDE VERKLARINGEN, GARANTIES EN VOORWAARDEN AF VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. BEPAALDE JURISDICTIES DOEN GEEN BEPERKINGEN TOE OP IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS, UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. AANVULLENDE RECHTEN.
 10. Vergoeding
  1. U stemt er te allen tijde mee in om DCL, haar directeuren, functionarissen, aandeelhouders, werknemers, externe leveranciers, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden (de ” Gevrijwaarde Partijen “) van en tegen eventuele vorderingen, verliezen, vonnissen, acties, procedures, schade, kosten en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot redelijke juridische en andere vergoedingen en verschotten) opgelopen door een van de voorgaande partijen als gevolg van of als gevolg van uw gebruik of misbruik van de site, de inhoud, de producten, van inzendingen die u plaatst op, indienen of verzenden via de Site of van uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden. Tevens vrijwaart en vrijwaart u de Gevrijwaarde Partijen van en tegen eventuele vorderingen van derden die voortvloeien uit uw gebruik van de inhoud, de Site of de Producten.
 11. Veiligheid
  1. Alle gebruikersnamen en wachtwoorden die voor deze site worden gebruikt, zijn alleen voor individueel gebruik. U bent zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van uw gebruikersnaam en wachtwoord. DCL zal het recht hebben om uw gebruikersnaam en wachtwoord te controleren en, naar eigen goeddunken, eisen: u om ze te veranderen. Als u een gebruikersnaam of wachtwoord gebruikt die DCL als onveilig beschouwt, DCL is gerechtigd te verlangen dat de gebruikersnaam of het wachtwoord wordt gewijzigd en/of uw account beëindigen.
  2. U stemt er verder mee in uw wachtwoord aan geen enkele andere persoon bekend te maken en DCL is niet verantwoordelijk voor het ongeoorloofd gebruik van uw profiel door een ander persoon en zijn niet verplicht om de werkelijke identiteit van een wachtwoord te bevestigen. U stemt er ook mee in om uw wachtwoord regelmatig te wijzigen om de potentieel voor onbevoegd gebruik door derden en stem ermee in DCL onmiddellijk op de hoogte te stellen bij het zich bewust worden van enig bekend of vermoed ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord om toegang te krijgen tot uw profiel, of een bekende inbreuk op de beveiliging, inclusief verlies, diefstal of ongeoorloofde openbaarmaking van uw wachtwoord of account of enige andere inbreuk op de beveiliging, via e-mail naar info@dcl-inc.com als u op enig moment wachtwoord of gebruikersnaam is, of waarvan u denkt dat deze is, verloren, gestolen, bekendgemaakt of anderszins gecompromitteerd. DCL kan en zal niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade als gevolg van uw niet-naleving van deze bepalingen.
  3. Het is u niet toegestaan gebruik te maken van diensten of faciliteiten die in verband hiermee worden aangeboden met deze site om de beveiliging in gevaar te brengen of om systeembronnen te manipuleren en/of rekeningen. Het gebruik of de distributie van tools die zijn ontworpen om de beveiliging in gevaar te brengen (bijv. programma’s voor het raden van wachtwoorden, kraakhulpmiddelen of netwerkonderzoekshulpmiddelen) is streng verboden. Als u betrokken raakt bij een schending van de systeembeveiliging, DCL behoudt zich het recht voor om uw gegevens vrij te geven aan systeembeheerders op andere sites om hen te helpen bij het oplossen van beveiligingsincidenten. DCL behoudt zich de recht om vermoedelijke schendingen van deze gebruiksvoorwaarden te onderzoeken.
  4. DCL behoudt zich het recht voor om volledig samen te werken met wetshandhavingsinstanties of gerechtelijk bevel waarin DCL wordt verzocht of opgedragen de identiteit van iemand bekend te maken het plaatsen van e-mailberichten of het publiceren of anderszins beschikbaar stellen van materialen waarvan wordt aangenomen dat ze deze gebruiksvoorwaarden schenden. Door dit te accepteren Overeenkomst waarbij u afziet van en vrijwaart van alle vorderingen die voortvloeien uit enige maatregelen genomen door DCL tijdens of naar aanleiding van haar onderzoeken en/of van enige acties die zijn ondernomen als gevolg van onderzoeken door DCL of wetshandhavers autoriteiten.
 12. overtredingen
  1. Meld eventuele schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden aan DCL via info@dcl-inc.com .
 13. Toepasselijk recht:
  1. Deze gebruiksvoorwaarden en eventuele geschillen die daarmee verband houden of verband houden met de site, de producten en de inhoud worden beheerd, gecontroleerd, geïnterpreteerd en gedefinieerd door en onder de wetten van de provincie Ontario en de federale wetten die daarin van toepassing zijn zonder gevolg te geven aan de principes van wetsconflicten. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de internationale verkoop van goederen is expliciet: uitgesloten van deze overeenkomst. U stemt ermee in dat elke actie bij wet of in billijkheid die voortvloeien uit of verband houden met deze gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de site, Inhoud en de Producten zullen uitsluitend worden ingediend bij een rechtbank in Ontario, Canada, en u stemt hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk in met en onderwerpt u aan de exclusieve jurisdictie van dergelijke rechtbanken met het oog op een dergelijke actie. Secties 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22 en deze Sectie 13 blijft van kracht na beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden om welke reden dan ook.
 14. Beëindiging
  1. U erkent en gaat ermee akkoord dat deze gebruiksvoorwaarden van kracht blijven voor: zolang u deze site gebruikt. U gaat ermee akkoord dat deze overeenkomst alleen kan worden beëindigd door u zodra u bent gestopt met het gebruik van de Site. DCL behoudt zich het recht voor om te beëindigen uw gebruik van de Site op elk moment, om welke reden dan ook, met of zonder reden, als DCL is van mening dat u deze gebruiksvoorwaarden op enigerlei wijze schendt. DCL kan ook: uw wachtwoord op de Site op elk moment beëindigen, met of zonder reden of kennisgeving, om welke reden dan ook. Als u uw account wilt beëindigen, kiezen velen ervoor om te stoppen uw gebruik van de Site of om DCL-meldingen per e-mail te sturen naar info@dcl-inc.com . DCL is niet verantwoordelijk voor het bewaren of retourneren van Inzendingen of uw wachtwoord. U erkent dat een eventuele beëindiging van deze overeenkomst niet: u ontslaan van al uw verplichtingen om eventuele openstaande vergoedingen, kosten te betalen of boetes verschuldigd aan DCL op het moment van beëindiging.
 15. Volledige overeenkomst
  1. Deze gebruiksvoorwaarden, de verkoopvoorwaarden , het privacybeleid en eventuele andere juridische kennisgevingen, beleidsregels en richtlijnen van DCL die zijn gekoppeld aan deze gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en DCL met betrekking tot uw gebruik hiervan Site en de Producten en vervangen alle eerdere afspraken of overeenkomsten (mondeling of schriftelijk), claims, verklaringen en begrip van de partijen met betrekking tot dergelijk onderwerp en de Gebruiksvoorwaarden mogen niet worden gewijzigd of gewijzigd, behalve schriftelijk of door dergelijke wijzigingen of aanpassingen beschikbaar te stellen Op deze site.
 16. Geen Agentschap; Derde Begunstigde
  1. DCL is niet uw agent, fiduciair, trustee of andere vertegenwoordiger. Niets uitgedrukt of vermeld in of geïmpliceerd door deze gebruiksvoorwaarden is bedoeld of zal kan worden opgevat als het geven aan een andere persoon dan de partijen hierbij enige wettelijke of billijk recht, rechtsmiddel of claim onder of met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden en alle verklaringen, garanties, convenanten, voorwaarden en bepalingen hiervan zijn bedoeld en zijn uitsluitend en alleen voor exclusief voordeel van DCL, u en vertrouwende externe leveranciers.
 17. Opdracht
  1. U mag uw rechten, plichten of: verplichtingen hieronder zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DCL.
 18. Scheidbaarheid
  1. Als een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden wordt gevonden door een bevoegde rechtbank jurisdictie ongeldig zijn, zijn de partijen het er niettemin over eens dat de rechtbank trachten uitvoering te geven aan de bedoelingen van de partijen zoals weergegeven in de bepaling, en de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht.
 19. Geen vrijstelling
  1. DCL wordt niet geacht afstand te hebben gedaan van zijn rechten of rechtsmiddelen beschreven in deze gebruiksvoorwaarden, tenzij de verklaring van afstand schriftelijk is en ondertekend is door: DCL. Geen vertraging of verzuim door DCL bij het uitoefenen van zijn rechten of rechtsmiddelen zal: afbreuk doen aan of worden opgevat als een vrijstelling. Elke enkele of gedeeltelijke uitoefening van een recht of rechtsmiddel zal de verdere uitoefening van enig ander recht of rechtsmiddel niet uitsluiten. DCL’s het niet afdwingen van de strikte uitvoering van enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden vormt geen verklaring van afstand van het recht van DCL om een dergelijke bepaling vervolgens af te dwingen of enige andere bepaling van deze gebruiksvoorwaarden.
 20. Koppen
  1. De kopjes die in deze Gebruiksvoorwaarden worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en hebben geen juridische of contractuele werking en hebben geen invloed op de constructie of interpretatie van deze gebruiksvoorwaarden.
 21. Elektronische communicatie
  1. Wanneer u de Site bezoekt of ons een e-mail stuurt, communiceert u met DCL elektronisch. U stemt ermee in om berichten van DCL elektronisch te ontvangen. DCL zal met u communiceren via e-mail of door mededelingen op de site te plaatsen. Je gaat akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die DCL elektronisch verstrekt, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie geschreven.
 22. Taal
  1. U stemt ermee in dat Engels de taal is van de site en van alles transacties die plaatsvinden in verband met de site, en u stemt ermee in af te zien van eventuele het recht om een andere taal of vertalingen te gebruiken en erop te vertrouwen. je erkent dat het uw uitdrukkelijke wens is dat deze gebruiksvoorwaarden in het Engels zijn opgesteld. C’est la volenté expresse des parties que la presente convention ainsi que tous les documenten legales qui s’y rattachent soient rédigés en anglais.